Synundersökning

Hur ofta din synhälsa bör undersökas är individuellt, men vanligt är vartannat år. Vi gör alltid grundliga synundersökningar, för att få bästa möjliga glasögon och kontaktlinser just för dina ögon, men även för att tidigt upptäcka sjukliga förändringar. Våra kontinuerligt vidareutbildade optiker kan med vår toppmoderna utrustning mäta dina ögons tryck, synfält, hornhinnornas form och fotografera näthinnan. Vi följer Optikerförbundets och Synologens kvalitetsnorm. Vi samarbetar med leg. ögonläkare, både privat och via landstinget, i det fall dina ögon behöver en medicinsk bedömning.

Boka tid för undersökning

Här kan du enkelt boka tid för din undersökning.