Oscar Magnusson 8726

Oscar Magnuson

Oscar Magnuson grundades 2006 i Stockholm och är ett av Skandinaviens ledande oberoende glasögonföretag. Bågarna är handgjorda med omsorg och precision i Tyskland och för att nå maximal kvalité kräver varje båge 58 separata steg (mot normala 28) i tillverkningen. Formgivningen kännetecknas av en Skandinavisk enkel exklusiv stil och strävar alltid mot att maximera uttryck med minsta möjliga medel.